Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

djahnee
21:18
1832 3495 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadudku dudku
19:48
2085 4efa 500

thecommonchick:

This is the type of love I want

19:46
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
19:46
8426 0c7e 500
Reposted fromhagis hagis viadudku dudku
djahnee
19:46

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaJosette Josette
djahnee
19:45
djahnee
19:45
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaJosette Josette
19:45
djahnee
19:44
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viaJosette Josette

June 21 2017

djahnee
04:18
2083 9203
Reposted fromtichga tichga viarocknrolla rocknrolla
djahnee
04:17
Reposted fromFlau Flau viarocknrolla rocknrolla
04:15
3428 2b3c
04:14
djahnee
01:51
2438 b490
Reposted fromtfu tfu viaTokyoMEWS TokyoMEWS

June 19 2017

23:02
6471 7aa1 500

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

djahnee
23:00
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
23:00

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaJosette Josette
djahnee
22:59
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent vialaluna laluna
djahnee
22:58
4103 5973 500
Reposted fromsiara siara viadudku dudku
22:58
1469 1a2c 500

perversekitten:

stop i wasn’t ready for this i just wanted to look at cat memes

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadudku dudku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl