Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

djahnee
22:32
6729 6fc1
Reposted fromdudku dudku
djahnee
22:32
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viadudku dudku

July 20 2017

djahnee
23:45
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadudku dudku
djahnee
23:45
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaJosette Josette
djahnee
23:45
3760 705c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaJosette Josette
djahnee
23:43
1629 c678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
23:42
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viadudku dudku
djahnee
23:42
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viadudku dudku
djahnee
23:41
Reposted frommeem meem viadudku dudku
djahnee
23:41
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
djahnee
23:41
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
djahnee
23:41
0677 e932
Reposted fromsosna sosna vialaluna laluna
djahnee
23:41
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz vialaluna laluna

July 16 2017

djahnee
21:14
9661 17eb 500
Reposted fromexistential existential vialaluna laluna
djahnee
21:14
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadudku dudku
djahnee
21:12
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaTokyoMEWS TokyoMEWS
21:12
8047 b8ff
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
21:11
9872 e8b2 500
Ed Sheeran & Boris
Reposted fromReykjavik Reykjavik viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
21:11
djahnee
21:11
9505 d570 500
Reposted frommarbear marbear viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl