Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

22:38
0410 5eef
Reposted fromamatore amatore viaTokyoMEWS TokyoMEWS
22:38
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vialaluna laluna
djahnee
22:37
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
djahnee
22:37
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena vialaluna laluna
djahnee
22:37
djahnee
22:37
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
22:36
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viadudku dudku
djahnee
22:35
3203 e3d0
Reposted frombruxa bruxa viadudku dudku
djahnee
22:34
5986 ad62
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
djahnee
22:34
22:33
9956 526d 500

positive-memes:

Doge loves you

Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viadudku dudku
djahnee
22:33
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness vialaluna laluna
djahnee
22:32
4943 d7dd 500
Reposted frombiru biru viadudku dudku
djahnee
22:31
Reposted fromFlau Flau vialaluna laluna
djahnee
22:30
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaJosette Josette
djahnee
22:29
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaJosette Josette
djahnee
22:29
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viaJosette Josette
djahnee
22:29
Ciepłych słów zawsze jest za mało.
— Fisz "Drewno"
Reposted frommissyseepy missyseepy viaJosette Josette
djahnee
22:12
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaJosette Josette
djahnee
22:12

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl